Aina vähem vett on inimtarbimiseks kõlbulik: ohtlikult saastatud reovett saaks puhastada senisest odavamalt

Elanikkonna kiire juurdekasv ja globaalne soojenemine viib selleni, et peaaegu iga teine inimene elab juba 2025. aastal veepuuduses.Foto: Shutterstock

Elanikkonna kiire juurdekasv ja globaalne soojenemine viib selleni, et peaaegu iga teine inimene elab juba 2025. aastal veepuuduses. Vaid 1 protsent kogu maailma veest on kõlblik inimtarbimiseks.

Reovete puhastamisel on võimalik senisest odavamalt lagundada potentsiaalselt ohtlikke saasteaineid ohututeks süsihappegaasiks ja ka veeks, selgub Tallinna Tehnikaülikoolis kaitstud doktoritööst.

Ohtlikud ained rikuvad vett ja keskkonda

Reovee puhastamisel kõrvaldatakse reoained veest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega. Kuid kõiksuguste tugevatoimeliste ravimite, aga ka raskelt biolagundatavate hügieenitoodete ja plastiühendite tootmine ning kasutamine põhjustab nende kogunemist veekogudes, halvendades oluliselt veeressursse.

Traditsioonilised reoveepuhastusviisid siin paraku vajalikul määral ei aita. Seega on eriti saastunud reovete puhastamiseks vaja leida alternatiivseid kulutõhusaid töötlemismeetodeid.

Tallinna Tehnikaülikooli doktor Priit Tikker uuris oma doktoritöös, millised võiks olla lahendused ja uudsed meetodid.

Tema sõnul on maailmas kasvav probleem puhta vee vajaduse järgi. Kuigi on olemas potentsiaalsed veetöötlusmeetodid, siis need on üldiselt väga kallid nii kapitali kui ka operatsioonikulude pärast. Seetõttu tuleb neile leida potentsiaalseimaid alternatiive.

Traditsiooniline reoveepuhastus ei aita ning Tikker rõhutab, et traditsiooniliste veepuhastusmeetodite puhul on oluline saasteaine biolagundatavus.

“Tihti on taolised ühendid madala biolagundatavusega, mistõttu traditsioonilistes veepuhastusmeetoditega toimub kas ainult osaline või ei toimu üldse lagundamist,” avaldab Tikker kurva tõe.

Mis oleks parem lahendus?

Tikker selgitab, et üheks taoliseks lahenduseks on impulss koroona elektrilahendus (KIEL), kus erinevalt enamikust teistest täiustatud oksüdatsiooniprotsessidest ei ole vaja lisada teisi kemikaale, vaid lagundajate tootmiseks piisab ainult elektrienergiast.

Kuigi varasemalt on teised teaduslaborid uurinud KIEL-i erinevates konfiguratsioonides, siis sellist moodust, kus töödeldavat lahust pritsitakse väikeste tilkadega otse nn plasma tsooni, on väga vähe uuritud. See on aga näidanud kõrgemat energiaefektiivsust võrreldes teiste puhastusmeetoditega.

Kuna doktoritöös kasutatud KIEL on suhteliselt uus ja vähe uuritud, siis oli minimaalselt või isegi puudusid vajalikud andmed seadme üles skaleerimiseks ning rakendamiseks reaalses elus.

Mis katseid tehti?

Niisiis katseid tehti perioodilises PCD-seadmes, mis koosnes plasmareaktorist, 40-liitrisest veemahutist, vee tsirkulatsioonisüsteemist ning impulssgeneraatorist.

  • Gaas-vedelik kontaktpinna mõju oksüdatsiooni efektiivsusele PCD protsessis uuriti kasutades mudelsaasteainetena oksalaati (OXA) ja fenooli nii happelises kui ka aluselises keskkonnas.
  • Pindaktiivsete radikaalipüüdurite mõju PCD protsessile uuriti bisfenool A (BPA) ja bisfenool S (BPS) oksüdatsiooni katsetes. Katseid tehti ilma pindaktiivse aineta, lisades BPA ja BPS algselt aluselistesse vesilahustesse naatriumdodetsüülsulfaati (SDS) kui pindaaktiivset HO• -püüdurit.
  • Väliste oksüdeerijate mõju OXA lagundamisele uuriti kasutades väliste oksüdeerijate erinevate OXA/oksüdeerija dooside suhtega happelises keskkonnas.

Doktoritöö tähtsus

Priit Tikkeri doktoritöö tulemuseks ja väärtuseks on saadud teadmised, mis on vajalikud erineva reaktsioonikineetikaga saasteainete PCD oksüdatsiooni optimeerimiseks ning PCD seadme skaleerimiseks ja reaalsete rakenduste juurutamiseks.

Tikker selgitab, et täiustatud oksüdatsiooniprotsessid on sellised meetodid, kus töötlemise kohapeal toodetakse kemikaalidest või füüsikalise protsessi (nt elektri) toimel tugevatoimelisi lagundajaid (hüdroksüülradikaale).

Erinevalt traditsioonilisest meetoditest on need lagundajad võimelised lagundama ka raskesti biolagundatavaid ühendeid. Kuid hüdroksüülradikaalide miinuseks on nende lühike eluiga (vähem kui 1 millisekund), mistõttu peab neid tootma töötlemisel kohapeal. Sellegipoolest on täiustatud oksüdatsiooniprotsessid perspektiivikamad töötlemismeetodid, mida õigesti tehes on võimalik lagundada potentsiaalselt ohtlikud saasteained ohututeks süsihappegaasiks ning veeks.

Loe Priit Tikkeri doktoritööd „Impulss koroona elektrilahenduse optimeerimine vesikeskkonna töötlemiseks: hüdrodünaamika ja kineetika lähtuvalt elektrilahenduse parameetritest ning energia efektiivsusest” Tallinna Tehnikaülikooli digikogus.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.