Nafta ümbertöötlemisel põhinenud majandusareng on lõppemas – vaja on jätkusuutlike keemiatehnoloogiate eksperte!

Kõikides Euroopa Liidu ettevõtetes vajatakse nutikaid tegijaid, kes suudavad rakendada keemiatehnoloogiaid hõlmavaid jätkusuutlikke muudatusi.Foto: TalTech

Maailma keemiatööstus on just praegu läbimas murrangulist pööret. Mitu sajandit kestnud ja eeskätt nafta ümbertöötlemisel põhinenud majandusareng on lõppemas.

“Tulevik kuulub keskkonnasõbralikele alternatiividele, mis aitavad inimestel ja loodusel säilitada mõistlikku tasakaalu ning hoida meie planeeti elamiskõlblikuna ka tulevastele põlvkondadele,” kirjutab artiklis TalTechi Virumaa kolledži vanemlektor ja programmijuht Jasper Adamson.

Muudatuste loomiseks on vaja eksperte

Vajadus leida keskkonnasõbralikke alternatiive ning rakendada sealjuures ringmajanduse põhimõtteid tekitab ka nõudluse spetsialistide järele, kes viiksid need muudatused ellu.

TalTechi Virumaa kolledžis on võimalik õppida jätkusuutlike keemiatehnoloogiate magistriõppes, mis koolitabki just selliseid spetsialiste.

Erialale sisseastumiseks peab eelnevalt olema läbitud bakalaureuse- või rakenduskõrghariduse õpe. Õppekava sobib kõigile, kellel on sügavam huvi keemia ja keemiatehnoloogiate vastu.

Jätkusuutlike keemiatehnoloogiate eriala lõpetanud on tänasel tööturul väga nõutud spetsialistid. Kõikides Euroopa Liidu ettevõtetes vajatakse nutikaid tegijaid, kes suudavad rakendada keemiatehnoloogiaid hõlmavaid jätkusuutlikke muudatusi. Meie vilistlased ongi need, kes reaalselt viivad ellu roheüleminekut nii Ida-Virumaal, Eestis kui ka mujal maailmas. Meie tuleviku spetsialistidel on võimalik aidata ettevõttel, kus nad töötavad, jõuda uuele tasemele läbi ressursse, keskkonda ja inimest säästvate jätkusuutlike muudatuste.

Õppides jätkusuutlikke keemiatehnoloogiaid, omandavad Virumaa kolledži tudengid lisaks erialastele õppeainetele ka laiemat maailmapilti kujundavaid teadmisi. Eraldi läbitakse ettevõtluse ning kaasaegse keskkonnakaitsega seotud kursused. Loomulikult kuuluvad õppekavva ka üldised keemia õppeained nagu näiteks instrumentaalanalüüs või polümeeride erikursus.

Millised oskused on magistriharidusega jätkusuutliku keemiatehnoloogia spetsialistidel?

Virumaa kolledži jätkusuutliku keemiatehnoloogia õppekava läbinud omavad süsteemset ülevaadet jätkusuutliku keemia ja tehnoloogia valdkonnast kütuste, keemiatööstuse ja energiatootmise võtmes. Nad on hästi kursis keemiatööstuse arengute ning tulevikuvõimalustega. Pakume oma tudengitele palju võimalusi iseseisvalt lahenduste leidmiseks kasutades erinevaid meetodeid ja õppimise käigus omandatud üldisi kui ka spetsiifilisemaid keemia- ja keemiatehnoloogia alaseid teadmisi. Õpetame üliõpilasi nägema erinevate tehnoloogiate rakendamise võimalikke eeliseid, puuduseid ning tagajärgi.

Tulevastel spetsialistidel on põhjalik ülevaade kaasaegsete keskkonnaprobleemide sisust ning nende võimalikest lahendustest. Neil on teadmine, kuidas innovatiivseid lähenemisi kasutades saab teha pöördeid nii praktilistes majandustegevustest kui teaduslikes uurimistöödes. Lisaks üldisele majanduse ja ringmajanduse õppele on lõpetajatel teadmised ka intellektuaalomandi kaitse põhimõtetest.

Mida õppekaval õpitakse?

Meie tudengid omandavad põhjalikud teadmised ja oskused keemiatööstuse (polümeeride tööstus, biorafineerimine, tööstussümbioos) ja taastuvate kütuste(e-kütused, biogaas, biomass, vesinik) valdkonnas.

Käsitleme baaskemikaalide (orgaanilised happed, alkoholid, karbonaadid jne) tootmist keskendudes tööstuse ringmajanduslikele aspektidele, et materjalide taaskasutus muutuks tootmise ja tarbimise loomulikuks osaks.

Anname ettevalmistuse tootearendusprojektide koostamiseks ja läbiviimiseks, tootmise kavandamiseks ja keemiatehnoloogia valdkonna keskkonnaprobleemide ennetamiseks. Põhilised õpivaldkonnad on: protsesside termodünaamika, leviprotsessid, biokütuste töötlemisprotsessid, biorafineerimine, e-kütuste tootmine, keskkonnakaitse, säästlik tootmine ja ringmajanduslik tööstussümbioos.

Samuti on õppetöö käigus võimalik omandada teadmisi arvutusmeetoditest nii keemiatehnoloogias kui ka tehnoloogiliste protsesside ja rajatiste projekteerimises.

Oleme paindlikud ning arvestame õpetamisel üliõpilaste huve ja vajadusi. Valikained võimaldavad süveneda erinevatesse jätkusuutlike keemiatehnoloogiate valdkondadesse, keskenduda kas teadus- ja uurimistööle või tehnoloogiate praktikale. Suurt tähelepanu pöörame kaasaegsetele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendustele ning interdistsiplinaarsele õppele.

Kõik huvilised saavad esitada avalduse jätkusuutliku keemiatehnoloogia õppimiseks SAISis. Vastuvõtt kestab 3. juuli 2024 keskpäevani. 

Rohkem infot õppekava ja sisseastumistingimuste kohta leiad SIIT.

Õppekava loomise ja arendamisega seotud tegevusi toetatakse Õiglase Ülemineku Fondi meetmest “Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses”.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.