Tuleviku linn

Kas isejuhtivad bussid muudavad Eesti ühistranspordi peatselt inimsõbralikumaks ja loogilisemaks?

Isejuhtivad bussid, mis nõudluspõhiselt reisijaid teenindavad, võimaldavad teatud linna piirkondades asendada tavapärased liinibussid väiksemate, keskkonnasõbralike ja taristut säästvate sõidukitega ning pakuvad mugavat, vajadustest lähtuvat ühistranspordiühendust.Foto: Ülemiste City

Pahatihti ei arvestata transporditeenuste juures jalakäijte huvisid, kuid kolm tulevikku vaatavat Eesti ettevõtet – Auve Tech, Modern Mobility ja Ülemiste City – püüavad liikuda just selle poole. ITS* Estonia (intelligentsete transpordisüsteemide) võrgustiku tegevuste raames arendatakse nimelt uudset liikuvusteenust ehk jalakäijate huvist lähtuvat teenust. Projekti eesmärk on isejuhtivatel sõidukitel baseeruva nõudluspõhise liikuvuslahenduse loomine.

Lahendust, mida testiti Ülemiste Citys, on võimalik edaspidi võtta nn “viimase miili” läbimiseks ning sihtkohta jõudmiseks võtta kasutusele ka teistes piirkondades.

Mugavam, puhtam ja keskkonnasõbralikum

Isejuhtivad bussid, mis nõudluspõhiselt reisijaid teenindavad, võimaldavad teatud linna piirkondades asendada tavapärased liinibussid väiksemate, keskkonnasõbralike ja taristut säästvate sõidukitega ning pakuvad mugavat, vajadustest lähtuvat ühistranspordiühendust.

Lahendus võimaldab vähendada liikluskoormust ning muuta piirkonnad seeläbi inimsõbralikumaks, turvalisemaks ja puhtamaks. Pikemas perspektiivis saab teatud juhtudel isejuhtivate busside teeninduspiirkonna muuta täielikult autovabaks, lubades sõidukitega liigelda näiteks vaid teenindaval transpordil ja kohalikel elanikel. Inimeste liikuvusvajadused lahendatakse shuttle-tüüpi lühikese ettetellimisajaga saabuvate ja peamiste sõlmpunktide vahel kiiret ühendust pakkuvate elektriliste isejuhtivate bussidega.

Autostumise vähendamine võimaldab Ülemiste City näitel sarnastel ärilinnakutel vabastada autode kasutuses olev linnaruum inimestele, luua kergliiklejatele võimalus kasutada võrdselt muude liikumisviisidega tänavaid ning parklate asemele rohe- ja puhkealasid.

Tehisintellekt ja sujuv liikuvus

Ühistranspordi korralduse arendamisel on põhirõhk automatiseeritusel. Tehisintellekt (AI ehk artificial intelligence) hakkab teenust üha rohkem juhtima ning sõidukite jaoks ülesandeid koostama. Suurandmete töötlusel põhinev AI peab oskama ise otsustada, kuhu, millal ja milline sõiduk saata. Reisija jaoks peab teenus olema võimalikult lihtne kasutada, märkamatult loogiline ja usaldusväärne.

AI kasutuselevõtt ja edasiarendamine on nõudluspõhise transpordi tulevik, milleni jõudmiseks on vaja kogemusi ja andmeid teenuse n-ö päriselus testimise kohta. Reaalajas kohalduv sõiduülesannete haldus reisijatele võimalikult kasutajasõbralikul moel on suur proovikivi – lisaks hästitoimivatele algoritmidele on oluline ka busside arv, lühikesed vahemaad, hetkeolukord liikluses jms.

Mida rohkem andmeid igapäevasest teenuse osutamisest koguneb, seda rohkem süsteem õpib ja areneb ning muutub “osavamaks” planeerijaks ja otsustajaks. Teatud aja pärast oskab nutikas transpordi korraldamise platvorm juba ka ise ennustada tipptunde ja hõredama liiklusega aegu ning vastavalt sellele ettevaatavalt sõidukeid parki suunata ja mobiliseerida.

Katseperiood andis hulga väärtuslikku infot

Ülemiste City pakutav testkeskkond võimaldas augusti lõpupäevadel uut teenuskontseptsiooni testida reaalses linnakeskkonnas koos päris-kasutajatega. Katsetused sisaldasid endas esimesi samme – tellimis- ja planeerimistarkvara VEDAS ja Iseauto pandi omavahel infot vahetama. Reisijad said internetibrauseri kaudu sisestada oma sõidusoovi, misjärel pakkus VEDAS välja esimese võimaliku sõiduaja. VEDAS platvorm suunas tellimused Iseautodele ning otsustas võimalikult optimaalsed sõiduülesanded.

Testperiood Ülemiste Citys kulges igati edukalt, autonoomsetel sõidukitel põhineva nõudluspõhise teenuse praktikas testimine andis hulga väärtuslikku informatsiooni, mida vaid arvutisimulatsioonide ja teoreetilise mudeli loomisega saada pole võimalik.

Kõige olulisem on see, et ühendus nõudluspõhise tellimis- ja haldamisplatvormi VEDAS ja Auve Tech isejuhtiva bussi vahel toimis suurepäraselt, sisestatud tellimused jõudsid isejuhtiva bussini, mille põhjal sõiduk oma marsruudi koostas ja reaalajas seda ka korrigeeris. Samuti toimis tellimisplatvorm etteantud parameetrite järgi, mille täpsemaks sättimine on võimalik vaid edaspidiste täiendavate tänavatel testimistega. Nii on võimalik täpsemalt paika saada busside tegelikud sõidu- ja saabumisajad, saabunud sõidutellimuste reaalajas busside sõiduringidesse sobitamise loogika ja reeglid ning muu taoline, mida saab teha vaid edasise praktilise testimise käigus.

Reisijatelt saadud tagasiside andis väga olulist informatsiooni ka tellimiskeskkonna kasutajasõbralikkuse ja erinevate mugavusfunktsioonide arendamise kohta.

Innovatsioon tuleb lähiaastail

Isejuhtivate sõidukite ja nende nõudluspõhise tööpõhimõtte kombinatsiooni praktiline testimine linnatänavatel näitab, et juba lähiaastatel toimub märkimisväärne liikuvusteenuste innovatsioon erinevate tehisintellekti lahenduste integreerimiste teel.

Nõudluspõhiste isejuhtivate busside teenusel ja teistel uudsetel liikuvuslahendustel on oluline roll mugavama ja inimkesksema linnaruumi tekkimisel.

Prototüübi loomine toimus projekti “Eesti IKT Klaster” raames ning seda kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.