Uudis

Tarbijakaitseamet võib hakata piirama mänguürituste korraldamist

Mängude öö Apollo kinos, Solarises. Tegemist on videomängudele pühendatud üritusega. Foto: Eero Vabamägi/Postimees/Scanpix

Möödunud nädalavahetusel jäeti Tarbijakaitseameti ettekirjutise tõttu ära kinos Kosmos IMAX toimuma pidanud mänguüritus “Outlast 2 Eesti esilinastus HD Taneliga”. Ürituse ära jätmise otsuse langetas selle korraldaja Tanel Lepp, kes on tunnistanud, et ta ei jõudnud tarbijakaitseameti kirja süveneda, kuid trahvi saamise kartuses leidis, et ürituse ärajätmine on ainuõige otsus.

Tarbijakaitseameti kommunikatsioonieksperdi Pille Kalda kinnitusel tulenes ameti ettekirjutis sellest, et neile oli selle kohta tehtud kaebuseid, mistõttu pidid nad üritusega lähemalt tutvuma.

“Laekunud kaebuse kohaselt olid ürituse sihtgrupiks ka varases teismeeas lapsed. Lastekaitseseadus keelab lastele julmuse, vägivalla ja pornograafiat õhutavate teoste demonstreerimise. Märgukirjas juhtis amet kino tähelepanu, et antud olukorras peab olema tagatud, et lastele sobimatule üritusele ei pääseks lapsed, seejuures lapsevanema kirjalik nõusolek ei ole piisav ning üritust tutvustava veebileheküljel olev info oleks nõuetele vastav,” sõnas Kalda.

Geeniusega suhelnud tarbijakaitseameti esindaja rõhutas, et nad ei keelanud ürituse toimumist, vaid nõudsid, et korraldaja tagaks, et lapsed ei pääseks antud üritusele. Kuigi amet tõi ettekirjutises välja mängude reitingusüsteemid ESRB ja PEGI, siis otsuse langetamisel juhinduti siiski Eesti Vabariigis kehtivast lastekaitseseadusest.

Tarbijakaitseameti praegune lähenemine loob pretsedendi, kus mänguürituste korraldajad ei tohi üritustele lubada alaealisi mänguhuvilisi. Viimastest suurematest üritustest langevad nende alla ka Kohila LAN, Mängude ÖÖ ning TTÜ e-Sport. Nimetatud üritustele pääsesid sisse ka alaealised mänguhuvilised.

Lastekaitseseaduse alla langevad ka videomängud

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialisti Elise Nikonov ei võtnud Geeniusega suheldes antud kaasuse osas seisukohta, kuid tõi välja, et üldiselt langevad videomängud lastekaitseseaduse alla.

“Lastekaitseseaduse § 25 kohaldub muuhulgas ka videomängudele, ja seda olenemata vanema nõusolekust. St, kui tegemist on julmust ja vägivalda õhutava videomänguga, on selle demonstreerimine alaealistele keelatud, isegi kui vanemad sellega nõus on. Selle sätte tõlgendamine iga konkreetse juhtumi puhul – et kas teatud videomäng on julmust ja vägivalda õhutav või mitte – on tarbijakaitseameti pädevuses,” täpsustas Nikonov.

Ministeeriumi spetsialist toob välja, et kui ürituse korraldaja hinnangul on tarbijakaitseamet kas sisu osas (tõlgendades antud mängu julmust ja vägivalda õhutavaks) või protseduuriliselt valesti käitunud, on võimalik vaidlustada tarbijakaitseameti otsus ja nõuda tekkinud kahju hüvitamist.

Kalda lisas, et tarbijakaitseamet on valmis analoogsete ürituste korraldajatega diskussiooniks juba ürituste plaanimise faasis, et vältida seadustega vastuolu.

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto- ja rahaportaali olulisematest lugudest.