Töökuulutus

40 miljonit väärt Fractorysse koondunud mehaanikainsenerid: siin oled iga päev keset action’it

Fractory müügiinsener Silver ja tarneahelaspetsialist TarmoFoto: Fractory

Tööstus ja startup olid veel hiljaaegu kaks teineteist välistavat mõistet. See muutus aastal 2017, mil mehaanikainsenerist Martin Vares asutas koos Joosep Merelahti ja Rein Tormiga Fractory. Tegemist on pilvepõhise platvormiga, mis ühendab inseneriettevõtted vajamineva tootmisvõimekusega.  Ära jäi aeganõudev ja tüütu CAD-failide edasi-tagasi saatmine ning algas uus ajastu metallitööde korraldamises. Fractory tegutseb tänaseks nii Euroopa kui USA turgudel ning on koondanud enda ridadesse mitmeid nutikaid insenere, kelle sooviks on olnud töötada kaasaegses ettevõttes. 

Milline näeb välja inseneri päev ettevõttes, kus tööpäeva sisustab online-platvorm, mitte treipink või Exceli tabel, räägivad Fractory müügiinsenerid. 

Rääkige natuke endast - kes te olete, mis teie varasem taust ja töökogemus on?

Tarmo: Olen Tarmo, 31 ja pärit Tartust. Mina teen Fractorys kõike, mis on pärast tellimuse töösse saatmist vajalik. Meie tarneahela tiim vastutab selle eest, et asjad saaksid toodetud ja tarnitud ning kui on tehnilisi küsimusi või probleeme, tegeleme sellega. Varem olen teinud 6-7 aastat inseneritööd ja tootearendust, nii et tootmisega on mul palju kokkupuuteid olnud.

Silver: Mina olen Silver, olen 35aastane ja samuti põline tartlane. Fractorys saab mul varsti kolm aastat täis. Varem töötasin samuti metalliettevõttes, seal tegelesin nii müügi kui ka projektijuhtimisega. Enne seda tegutsesin ehitussektoris.

Kait: Olen Kait, 28aastane ja elan Tallinnas. Enne Fractorysse tulekut töötasin kolm aastat protsessiinsenerina, kus peamiselt tegelesin uute toodete tootmisesse juurutamisega. Varem töötasin pikalt enda pereettevõttes, kus pendeldasin tootmise ja kontori vahet. Sealt sain väga väärtuslikku ja vahetut tootmiskogemust nii keevitaja kui ka lukksepana.  

Kuidas teie varasem töökogemus praegusest erineb? Mis teeb Fractory eriliseks? 

Tarmo: Töötasin varem tootearendajana ja muutus oli siia tööle asudes minu jaoks väga suur. Insenerikogemus selgelt annab hea baasi, kui oled näinud ka kliendi poolt. Kogu see arusaam tootmise ahelast aitab tööd paremini mõista ja Fractorys igapäevaselt ülesannetega hakkama saada.

Mille poolest Fractory erineb - esiteks muidugi juba meie platvormi poolest. Töö on efektiivsem, oluliselt vähem on meilivahetust ja failide põrgatamist, kuna enamik asju toimub digitaalselt läbi platvormi. 

Silver on Fractorys töötanud pea kolm aastat. (C)Foto: Fractory

Silver: Tarmo jutt on väga õige - meie veebiplatvorm on kohe esimene asi, millega traditsioonilisest tootmise korraldamisest eristume. Kuna töötasin ka varem metalliettevõttes, oli see maailm Fractorysse tulles mulle üsna tuttav. Suur muutus oli aga see, et Fractorys on kõik väga paindlik ja kiires muutumises. Inimesed tiimis teevad ise ettepanekuid, mida võiks parendada - näiteks kui tahame proovida midagi uut, miks kliendile ühel või teisel viisil kasulik olla, siis hakkame seda katsetama ja saame kiirelt tagasisidet, kas see töötab. See on minu jaoks üks põnevamaid asju - saame katsetada uusi ideid ja nendele ollakse väga vastuvõtlikud. 

Kait: Kui varasema kogemuse põhjal pidin tootmises füüsiliselt kohapeal olema, siis minu tänane töö sellega võrreldes nagu öö ja päev. Põhiline erinevus klassikalisest tootmisettevõttest ongi kiire kohanemisvõime ja uudne lähenemine projektide elluviimisel. 

Te olete kõik inseneriks õppinud?

Kait: Jah, õppisin Eesti Maaülikoolis tootmistehnika erialal, hetkel olen lõpetamas TalTechis tööstustehnika ja juhtimise magistriprogrammi. 

Tarmo: Mina õppisin TTÜs tootearendust.

Silver: Mina tegelikult ei ole - lõpetan praegu ettevõtluse ja ärijuhtimise eriala. Kunagi õppisin kirjandus- ja kultuuriteadust, see jäi pooleli. Olen meie pundist üks väheseid, kes pole inseneriks õppinud. Usun, et haridus pole esmatähtis, aga annab kindlasti vajalikud baasteadmised ja oskused, mille pealt on väga hea edasi minna. Kui on aega, tahtmist ja elu sunnib tagant, siis saab ka teistmoodi alustada. Enne metalitööstusesse tulekut töötasin pereettevõttes, kus pidin nii kontori kui tootmise poole peal tegutsema. Kui läksin tööle metalliettevõttesse, pidin metallimaailma termineid juurde õppima, aga väga palju kandus varasemast tööst üle. Fractorys õpin ka iga päev midagi uut - kui on targad ja abivalmis kolleegid, kes on alati varmad oma teadmisi jagama, tuleb see lihtsalt. 

Milliseid oskusi on töötajal vaja, et Fractory kiirelt muutuvas töökeskkonnas toime tulla?

Tarmo: Tehniline taip on kindlasti üks osa valemist, aga tooksin eraldi välja ka suhtlusoskuse. See on a ja o - kõik algab sellest, kuidas kliendiga suhtlus sujub. Kui suhtlus on paigas, on tehniline taip ja koolis õpitud asjad ainult boonuseks. Oluline on jääda lõpuni ausaks, et ei teeks liiga tootmisele ega kliendile. Kui lahendad olukordi ausalt ja võrdselt, jäävad kõik rahule.

Silver: Kui tahad Fractorys töötada, pead olema julge - julgema ise otsuseid vastu võtta ja nende eest ka vastutama. See pole koht, kuhu tuled mugavalt aega veetma. Fractorys oled iga päev keset action’it.

Kait: Jah, hea tehniline taip tuleb kindlasti kasuks - ning oskus ja tahe uuendustega kaasa minna. Teada värk, et tootmisettevõtted üldiselt on küllaltki konservatiivsed, aga meie puhul on kindlasti olulised märksõnad avatud meel ja vaba suhtlus.

Kait töötas enne Fraktorysse tulekut pikalt pereettevõttes. (C)Foto: Fractory

Milliste klientidega te igapäevaselt tegelete? Milline on kõige huvitavam tellimus, mille täitnud olete?

Kait: Tegeleme nii era- kui äriklientidega - nii nagu meile päringud sisse tulevad. Igal müügiinseneril on omad kliendid, kellega ta igapäevaselt tegeleb. Minu jaoks on kõige huvitavamad need projektid, kus on tootmise poole pealt kaetud võimalikult palju erinevaid protsesse - lõikamisest keevitamise ja värvimiseni välja - ja suudame tootmise eest algusest lõpuni hoolt kanda. Kuna liigume Fractorys aina rohkem täislahenduse poole, on need kõige põnevamad projektid, mida ellu viia. Segmenteerime sissetulevaid päringuid ka tootmistehnoloogiate põhjal - näiteks CNC ehk arvprogrammjuhtimise peal on meil Eesti tiimis kaks eraldi inseneri, kes on oma ala spetsialistid ja tegelevad puhtalt CNC-ga

Silver: Hakkasime alles hiljuti müüma ja lahendama keevituse poolt. Kohe esimese suure projektina tuli sisse Tartu jalgpalliklubi Welco staadioni projekt. Neil oli vaja tribüünihoone kandetalasid - 14 meetri kõrgused koljatid, kaalusid palju. Saime selle tellimuse üsna juhuslikult - vahetult enne kui hakkasime üldse reklaamima, et keevitust pakume. Klient jagas muret, et on kaks kuud ajanud hinnapakkumisi taga ja head lahendust pole veel laual. Nii haarasimegi ise härjal sarvist ja mai keskel sai hoone püsti. See oli tõesti suur ja huvitav projekt, kus tuli palju probleeme lahendada - mitte ainult tehnilise, vaid ka kommunikatsiooni poole pealt.

Milliseid pilvepõhist tootmist või tööstust ümbritsevaid müüte teil on murda tulnud? 

Silver: Põhiline müüt või hirm on see, et kas tellitud kaup ikka jõuab kohale. Mis saab, kui midagi läheb valesti? Internetis käib kõik justkui liiga lihtsalt, nagu telliks toitu - uutele klientidele tundub Fractory liiga lihtne, et tõsi olla. Aga kui pärast tellimus kenasti kohe jõudnud, siis tagasisidena  tunnistatakse, et tõesti on mugav. Õnneks jääb neid hirme aina vähemaks, kuna oleme nüüdseks mitu head aastat tegutsenud ja usaldust jõudsalt kasvatanud.

Kait: Tihti arvatakse, et me lihtsalt vahendame mingit teist tootmisettevõtet. Tegelikult pole see nii - lahendus, mida pakume, seisneb selles, kuidas me kliendilt tulnud sisendinfot töötleme, kuidas leiame enda tootmispartnerite seast kõige sobivama tegija konkreetsele tööle ning projekte töösse anname. See toimub suures osas kõik automaatselt, insenerid hoiavad kogu protsessil silma peal ning see on kliendi jaoks boonuseks. Õnneks on hakatud aina rohkem aru saama, mis on tegelik väärtus, mida Fractory platvorm pakub. 

Tarmo: Meie käest saab tellida väga erinevaid töötlusprotsesse. Kui tavaliselt tegelevad tootmisettevõtted laserlõikuse ja painutusega, aga mitte CNC-ga, siis meil on see võimalus olemas. Üks müüt on kindlasti see, et teeme ainult prototüüpimist ja tegeleme klientidega, kes teevad hobikorras mingeid väikeseid vigureid. Tegelikult oleme pigem äripartnerid ja tegeleme suuremate partiidega, nüüd ajas aina rohkem. 

Tarmo teeb Fractorys kõike, mis on vajalik pärast tellimuse töösse saatmist. (C)Foto: Fractory

Kuidas teile tundub, kas niivõrd ratsionaalne maailm nagu inseneeria liigub aina rohkem innovatsiooni ja tarkvarapõhiste lahenduste suunas?

Kait: Kohe päris kindlasti. Ka klassikalised tootmisettevõtted töötavad selle nimel, et aina rohkem innovaatilisi IT-lahendusi sisse juurutada. See tagab tööstusmaastikul konkurentsieelise - kes täna sellega kaasa ei lähe, jääb lihtsalt rongist maha või seisab paigal. Võidab see, kes suudab kiiremini ja kvaliteetsemalt infot töödelda. 

Tarmo: Me standardiseerime tellimisprotsessi ja teeme seda ajaliselt tunduvalt lühemaks - aeg on raha. Kui klient näeb, et hoiab aega kokku, muutub sedasorti tellimine järjest populaarsemaks. Kogu inseneeriamaailm liigub tarkvaralahenduste poole, mis võimaldavad simuleerida või ära hoida füüsilist testimist, mis samamoodi nõuab aega ja raha.

Silver: Automatiseerimine on möödapääsmatu. Sellest on tegelikult räägitud juba tükk aega ja haibitud kümmekond aastat, aga reaalsuses võtavad protsessid kaua aega. Varem pole päris suurtes tootmisettevõtetes IT-suunaga inimest olnud - ma ei räägi neist, kes oskavad printerit ühendada või Excelis paari valemit kirjutada, vaid neid, kes reaalselt suudaks tootmise jaoks väiksemaid ja suuremaid vajaminevaid lahendusi välja töötada ja implementeerida. Mida rohkem automatiseerimist igal pool eeskujuks on, seda innovaatilisemad ja julgemad on ka ettevõtted ise.

Kui jätame ametlikud toimetused kõrvale, siis kui palju Fractorys töövälist läbikäimist on? Miks on lahe Fractory kollektiivi kuuluda?

Silver: Üritusi jätkub - suvepäevad, talveüritused, koroonaajal mängisime veebis koos lauamänge. Muidugi meie Horvaatia reis oli legendaarne. Väga palju on kamraadlikkust, nagu oleks klassikaaslased. Ühtpidi ollakse väga professionaalsed, aga lõunapausil kiire pinksimatš või mõni õlu peale tööpäeva on üsna sagedased. Tean nii varasemast kogemusest kui ka tuttavate jutust, et kui tööpäev läbi saab, tahetakse ruttu koju minna, aga meil on tihti hoopis vastupidi - kui kell kukub, hängivad paljud kontoris edasi. Suhtlus on kollektiivis väga vaba ja see tagab edu ka töös. 

Tarmo: Meie kollektiiv on väga kokkuhoidev. Päeva kokkuvõtvad koosolekud, kus on ühes kõnes koos Tallinn, Tartu ja Turu, lähevad tihtipeale sujuvalt üle selleks, et keegi räägib, mida põnevat nädalavahetusel plaanis on. Seda tuleb väga tihti ette.

Kait:  Meil on hästi näha, et värvatakse isiksuse järgi. Inseneri- ja tootmisteadlikkus on loomulikult tähtis, aga teine pool on, kuidas inimesed omavahel kokku sobivad. See on üks põhjus, miks mulle meeldib väga kontoris käia - meil on väga äge punt insenere kokku sattunud.

Tunned, et sinul on tahe ja oskused, et Fractorys kaasa lüüa? Rohkem infot tööpakkumiste kohta leiad SIIT.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.