Töökuulutus

Tehnoloogiagigant ABB otsib Eestis tipparendajaid: lõpmatult arenguvõimalusi ja idufirmalik kiirus

Osa ABB sagedusmuundurite üksuse Eesti tarkvaraarenduse meeskonnast.

ABB sagedusmuundurite üksuses tehakse tööd, mis mõjutab sadade miljonite inimeste elu ja igapäevatoimetusi. Nüüd otsitakse sinna meeskonda lisa tarkvarainseneride näol, kes suudaks koodi abil panna masina tegema seda, mida konkreetsel hetkel vaja.

“Teoreetiliselt võib meie insener töötada ennast omas valdkonnas maailma kümne tipptegija hulka,“ märkis tarkvarainseneride meeskonna juht Edgar Dubbelman tööotsinguid kommenteerides. “Seda antud ala maailma juhtivas ettevõttes, kes on tulevikukujundaja ja arenguliider.“

Olete otsimas tarkvarainsenere. Milliste projektide kallal uus töötaja tööle hakkaks?

Otsime Eesti ABB rahvusvahelisse, agiilset tüüpi scrum-meeskonda uusi tarkvarainsenere. Suuresti tänu kohaliku meeskonna heale tööle oleme saanud võimaluse Eestis sardtarkvara arendust laiendada ning luua täiesti uus meeskond.

Seoses sellega otsimegi hetkel mitut seeniortaseme arendajat, kelle roll on arendada sardtarkvara (inglise keeles embedded software) ABB uue generatsiooni sagedusmuunduritele, mille ülesanne on efektiivselt ja turvaliselt juhtida mõne masina tööd.

Eesti üksuse kontoris Jüris valitseb alati tööd soosiv õhkkond.

Hetkel on Eesti tarkvaraarenduse meeskonnal kaks peamist suunda: sardtarkvara arendus ja selle funktsionaalne testimine. Üldjuhul töötavad meie tarkvaraarendamise meeskonnad pigem tootepõhiselt, mitte projektipõhiselt.

Milline peaks teie otsitav inimene olema nii isikuomaduste kui suhtumise poolest?

ABB ootab tööle inimesi, kellel oleks nii koodikirjutaja kui tarkvaraarendaja teadmised ja oskused. Lisaks sardsüsteemidele peab aru saama sellestki, kuidas konkreetne ajam või muundur reaalmaailmas töötab, kuidas tehnoloogiad on disainitud ning mida konkreetne kood juhtima hakkab.

Töötajad võivad seega olla üsnagi erineva taustaga, kuid ennekõike tahame oma meeskondades näha inimesi, kellel on soov õppida ja areneda ning kes suudavad probleeme süvitsi mõista ja analüüsida. Soovime näha inimesi, kes suudaksid leida erinevatele väljakutsetele lahendused ja esitada neid nii paberil, visuaalselt kui ka reaalmaailmas. Kasuks tuleb avatus ja hea koostööoskus, lai maailmapilt ning üldine huvi elektroonika vastu.

Edgar Dubbelman.

Miks meeldib sulle ABBs töötada?

Edgar Dubbelman, tarkvarainseneride meeskonna juht: Mulle meeldib ABBs, sest siin saan koos töötada spetsialistidega, kellele võib tugineda ja kellelt on õppida. Olen olnud ABB ajamite ja taastuvenergiaseadmete tehases juba kaheksa aastat, mul on olnud neli ametiposititsiooni ja ma õpin iga päev midagi uut. ABB on tugev kaubamärk ja usaldusväärne tööandja – seega saan magada ohutult ja rahulikult ka majanduse turbulentsetel aegadel ning keskenduda oma tööle.

Millised peaks olema tehnilised oskused, mis keeli peaks oskama kirjutada ja millised tööriistad peaks selged olema?

Meil töötamiseks peab oskama programmeerida nii C kui C++ keeles. Kasuks tuleb mehhatroonika, jõuelektroonika, automatiseerimise või juhtelektroonika taust. Samuti peaks huvilisel olema kõrgharidus infotehnoloogias või elektriinseneerias. Tööriistadest kasutame igapäevaselt Microsofti Visual Studiot ja TFSi, Klockworki, testimise jaoks Jenkinsit ja versioonide haldamiseks GITi tarkvara.

Otsite liiget scrum-tiimi. Kuidas sellises meeskonnas töötamine tavalisest arendusest erineb?

ABB kasutab oma töös agiilset tarkvaraarendamise põhimõtet ja inimesed töötavad scrum-meeskondades. Scrum-metodoloogia võimaldab meil oma klientidele pakkuda parimat tarkvara läbi pideva integratsiooni ning seda kiireimal võimalikul viisil. Samuti võimaldab see meetod võtta meeskondadel otsuseid vastu iseseisvalt ja julgustab tegema meeskonnasiseselt tugevat koostööd.

Üksuse insenerkeskuse juht Lauri Kuusisto rõhutab, et ABB vajab tööle inimesi, kes oskaksid kirjutada ilusat, mõistlikku, puhast ja efektiivset koodi, aga ka neid, kes saaks aru muundurite insenertehnoloogilisest poolest. Lisaks sardsüsteemidele peab aru saama sellestki, kuidas konkreetne ajam või muundur reaalmaailmas töötab, kuidas need tehnoloogiad on disainitud ning mida konkreetne kood juhtima hakkab.

Arendus on küll agiilne, kuid kuidas on suures ettevõttes üldiselt asjade muutumisega lood: kas saate uued tehnoloogiad kohe kasutusele võtta?

Agiilsus on üks meie kohaliku tehase strateegilisi eesmärke ning me püüame oma tegemistes olla võimalikult efektiivsed, paindlikud ning arendada tooteid parimate tulemuste saavutamiseks tihedas koostöös oma klientidega.

Leiame, et tarkvaraarenduses on agiilsus eriti oluline, mistõttu kasutamegi nii scrum- kui SAFe-metoodikad, mis võimaldavad meil muutustele võimalikult kiiresti reageerida.

Lisaks kohtuvad kõik ABB tarkvarainsenerid kord kvartalis toimuvatel seminaridel Soomes, Saksamaal, Eestis, Indias, Hiinas või USA-s, kus saab kiire ülevaate teistes rahvusvahelistes meeskondades kasutatavatest uutest lahendustest.

Milline on teie firma töökultuur? Kas asi on demokraatlik või on keegi ka selgelt ülemus?

Meie üksuses on mitmeid juhte Soomest ning võib öelda, et meil on levinud Põhjamaine juhtimisstiil, kus iga töötaja arvamus on oluline ning võimalusel kaasatakse töötajaid otsuste tegemisse. Usume, et just töötajatelt endilt tulevad tihtipeale kõige paremad ideed, kuna meie organisatsiooni tugevuseks on võimalus töötada koos oma valdkonna professionaalidega. Võib öelda, et töötajatel on võimalik ABB-s väga palju ära teha.

Meie kontoris on mõnus sisekliima ning töötajad veedavad koos ka vaba aega ning paljud on saanud endale ABB-st mõne sõbra kogu eluks.

Üksuse töötajad on hea sotsiaalse närviga ja oskavad lugu pidada mõnusast huumorist. Pilt on tehtud rahvusvahelise koleda kampsuni päeval.

Millised arenguvõimalused teil töötajatele on, seda nii karjääriredeli kui enesetäiendamise osas?

Loomulikult on töötajatel võimalik osaleda erialastel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Kuna ennekõike õpivad inimesed läbi kogemuse, siis soodustame töökohal õppimist ning püüame uued töötajad viia kokku kogenud mentoritega. Firmaüleselt tegeleme teadlikult talendijuhtimisega ning püüame oma meeskonna liikmetele pidevalt pakkuda erinevaid võimalusi ning anda võimaluse iga päev midagi uut õppida.

Töötame tarkvara arendamisel rahvusvahelisel tasandil ja igapäevaselt on võimalik teha koostööd 14 meeskonnaga USAst, Soomest, Hiinast, Indiast ja Šveitsist.

ABB on üks maailma suuremaid tehnoloogiaettevõtteid, kus töötab ligi 150 000 inimest üle kogu planeedi. See võimaldab teha organisatsioonisiseselt pikaajalist põnevat karjääri erinevates rollides ja soovi korral ka erinevates meeskondades üle kogu maailma. Lisaks soodustame professionaalse arengu või teadmiste edasiandmise eesmärgil 3-24-kuulist rotatsiooni teiste riikide ABB üksustesse.

Konkreetselt tarkvaraarenduse üksuse kohalikus meeskonnas on võimalik areneda mitmes suunas. Tarkvaraarenduses saab areneda sardtarkvara valdkonnas erinevate funktsionaalsuste ja juhtimisalgoritmide väljatöötamises. Tarkvara testimises on tänapäeval väga oluline valdkond automaatne testimine ja selle arendus. Mõlemas valdkonnas on võimalik areneda juuniortasemelt seeniortaseme tarkvaraarendajaks või tarkvara testimise inseneriks, kuid soovi korral ka meeskonnajuhiks või tooteomanikuks.

Dmytro Yakobiuk.

Miks meeldib sulle ABBs töötada?

Dmytro Yakobiuk, tarkvarainsener: Alates sellest ajast, mil läbisin energeetikaga seotud bakalaureuseprogrammi, on ABB olnud alati minu ümber. Mis mul esmalt assotsieerub, kui kuulen ABB-d? Kvaliteet, usaldusväärsus, suur organisatsioon. Mingil hetkel oli mul unistus töötada sellises suurfirmas ja anda oma panus maailma paremaks muutmisse. Aasta tagasi sai mu unistus teoks. Selle aasta jooksul sain aru, et üks tähtsamaid vajadusi minu elus on võimalus selle maailma paremaks muutmiseks. ABB pakub seda. Lisaks sellele suudan ettevõttes kasvada, omandada oskusi ja teadmisi, teha koostööd kogenud ja kirglike spetsialistidega, viia oma ideed ellu. Kindlasti meeldib mulle ABB ettevõtluskultuur.

Kuidas on ABBs lood kõige muuga, mis arendajatele oluline on: kodukontor, puuviljad, ping-pong ja tasuta lõunasöök?

Töötajatel on võimalik töötada kodukontoris. Tööaja alguse ning lõpu osas oleme üldiselt paindlikud, kuid kuna igapäevane suhtlus toimub teiste meeskondadega teistest riikidest, siis sellega peame tööaja planeerimisel siiski arvestama.

ABB tegusa spordiklubi kaudu on kõikidel huvilistel võimalus võtta osa pallimängutreeningutest ja osaleda ettevõtetevahelistel spordivõistlustel. Soodustame tööandjana tervislikke eluviise, mistõttu toetame töötajate osalemist erinevates liikumissarjades, näiteks LHV tervisejooksu- ja kõnnisari või Virgin Pulse Global Challenge. Lisaks maksame töötajatele igakuist sporditoetust, et igaüks saaks kasutada endale meelepäraseid sporditeenuseid.

Peab mainima, et ping-pongi lauda meil küll ei ole, kuid see-eest tegutseb meil male- ja kabesektsioon. Ühiselt veedame meeleolukalt koos aega suve- ja talvepäevadel ning muudel üritustel.

Oleme peresõbralik ettevõte ning väärtustame tervislikke eluviise, mistõttu on ABBs ellu kutsutud terviklik terviseprogramm, mis hõlmab palju erinevaid tegevusi alates kontorivõimlemisest ja tasuta puuviljadest kuni vaimse tervise loenguteni. Meie söökla menüüvalikus on rõhku pööratud tervislikule toidule.

Viimaks ei saa jätta küsimata: arendajatel on tuhandeid valikuid selles osas, kuhu tööle minna. Millised on ABB trumbid töötajate meelitamisel?

ABB on rahvusvaheline ettevõte, kus tarkvara arendajatel on võimalus igapäevaselt koos töötada oma valdkonna professionaalidega üle kogu maailma. Tarkvaraarenduse meeskonnal on vastutusrikas töö, millest on võimalus saada osa ning otseselt mõjutada kogu maailma keskkonnamõju vähendamist läbi energiatõhususe parendamise.

ABB targad lahendused aitavad juba tänasel päeval hoida iga-aastaselt mahult kokku sama palju süsihappegaasi, kui toodavad üle 90 miljoni auto meie maanteedel. Tarkvaraarenduse meeskonnas saab arendada tooteid, mida kasutatakse kõikjal üle maailma. Meie toodetud seadmeid näeb avalikkuses harva, kuid need on kõikjal meie ümber: need liigutavad kraanivett, lifte ja toasooja.

Ashraful Shuvo tuli Eestisse, TalTechi õppima ja ABB-sse tööle Bangladeshist.

Näiteks suusareisil köisraudteega sõites või Euroopas elektrirongidega liigeldes võib olla kindel, et suure tõenäosusega on kasutatud just ABB sagedusmuundureid, kuna ABB on ülemaailmne tehnoloogialiider sagedusmuundurite tootmise valdkonnas.

ABB tarkvarainseneridele on kohalikul turul üks hiljutisemaid projekte koostöös TalTechiga Eesti esimese isejuhtiva sõiduki Iseauto arendamine, mille sardtarkvara loomisesse panustas ka Eesti ABB meeskond.

Üleskutse

Aita meil podcaste teha ja saa kingituseks Geeniuse kraami

Toetan Autotundi Toetan Restarti Kuulan saateid

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.