Mida õppida, kui sind huvitavad nii tervishoid, tehnoloogia kui ka IT?

TalTechis on kaks õppekava, mis aitavad erinevate nurkade alt lahendada tervishoius tehnoloogia rakendamisega seotud keerukusi. Inseneriõpet pakub Meditsiinitehnika ja -füüsika õppekava ning e-tervise innovatsiooniõpet Tervishoiutehnoloogia õppekava. Tutvustame mõlemat.

Meditsiinitehnika ja -füüsika on uus eestikeelne õppekava neile, kes soovivad teadmisi, kuidas konkreetseid tervisetehnoloogia lahendusi välja töötada. Tegemist on inseneriõppega, mis koolitab kahe erineva eriala spetsialiste: biomeditsiinitehnika insenere ja meditsiinifüüsikuid.

Biomeditsiinitehnika insenerid tegelevad meditsiinitehnika funktsionaaldiagnostika ja intensiivravi poolega, näiteks nagu füsioloogiliste mõõtmiste, hingamis-, EKG-, EEG- ja muu sarnase aparatuuriga. Meditsiinifüüsikud vastutavad haiglates erinevate kuvamis- ja terapeutiliste meditsiiniseadmete hankimise, hoolduse ja ohutuse eest.

Võrreldes kava eelkäijaga on uuel õppekaval suurem rõhuasetus digitaliseeritud tervishoiusüsteemi vajadustel (nt wearable healthcare technologies, health sensor networks, personalized healthcare) ja tugevam sidusus IT valdkonnaga. Uue õppekava lõpetanul on võimalik taotleda ka biomeditsiintehnika inseneri esmakutset, et töötada haiglates biomeditsiinitehnika või meditsiinifüüsika inseneridena. Kutset saab taotleda ka muudes Euroopa riikides, sest nõuded biomeditsiinitehnika inseneridele on suures osas samad.

Lõpetajad töötavad nii meditsiinitehnikat tootvates ja müüvates ettevõtetes, teadusasutustes  kui ka meditsiini-informaatika rakendusi arendavates ettevõtetes. Õppeprogramm sobib neile, kes oskavad matemaatikat ning soovivad avastada nende signaalide maailma, mida silmaga näha ei ole, kuid annavad tervishoius suurt väärtust. Eelnev tehnikateaduste, loodusteaduste, IT või meditsiinialane kõrgharidus teeb õppimise sellel kaval lihtsamaks.

E-tervise innovatsiooni ja muutuste juhtimise õpet pakub tervishoiutehnoloogia õppekava

Tervishoiutehnoloogia (e-tervise tehnoloogiad) on rahvusvaheline õppekava, mis annab teadmised, kuidas loodud innovatsioone tervishoius rakendada. Kuna digitaliseerimine muudab tervisesüsteemides palju, siis on oluline teada, mis takistab ja mis võimaldab mugavate digilahenduste kasutusse viimist. Ingliskeelne, kuid eestlaste seas populaarne programm sobib neile, kes tunnevad, et tahaks kiiremini tervishoiu digitaliseerimisega seotud muudatusi päriselt ellu viia või juba tekkinud ideed valideerida.Õppekava kombineerib erinevad tervishoiu korraldust ja digitaliseerimist puudutavad teemad ning annab palju vabadust, võimalusi ning kontakte ise tegemiseks. Mitu digilahenduste startupi on just selle õppeprogrammi käigus viinud läbi kliinilisi või tehnoloogia uuringud. Samuti on magistrandid analüüsinud suurandmeid või töötanud projektide raames välja uuenduslikke ärimudeleid ja tehisintellekti lahendusi.

Tegemist on päevase, kuid paindliku õppega. 25% kogu õppekavast on magistriprojekt, mida on võimalik teha ka teadusartiklina. Õppekava annab võimaluse arendada oma teadushuvi või alustada mõne uuendusliku idee realiseerimisega. Õppe käigus puutub tudeng kokku erineva taustaga inimestega, kes on tervishoius töötanud kas klinitsistina, juhina või IT-arenduses. Meie lõpetajate hulgas on nii õdesid, arste, füsioterapeute, majandus- ja sotsiaaltaustaga inimesi, informaatikuid, matemaatikuid kui ka psühholooge. Lõpetajad töötavad nii riigi- kui erasektoris, nii juhtide kui tippspetsialistidena.

Õppejõududeks on e-tervise kogemusega spetsialistid, tervishoiukorralduse tundjad kui ka digilahenduste juurutamisega tegelevad arstid. Õppekaval on ka mitu teaduskoostöö lepingut suurte tervishoiuorganisatsioonidega, mis teevad magistritööd väga praktiliseks.

Õppekaval on ka täiendav peaeriala e-töötervishoid, kus toimub spetsialiseerumine töötervishoiu digitaalsete tehnoloogiate hindamise, rakendamise ja juurutamise õppele. Õpe toimub 50% osas koos e-tervise tehnoloogiate peaerialaga, kuid spetsialiseerub 2. ja 3. semestril teemadel, mis puudutavad kitsamalt töötervishoidu ning tehnoloogia rolli töökeskkonna tervise tagamisel.

Erisused ja ühisosad

Mõlema kava eesmärk on tugevdada valdkonna innovaatilist keskkonda nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Kui „Tervishoiutehnoloogia“ on fokusseeritud teenuste ja muudatuste juhtimisele tervishoius ning pearõhk on asetatud e-tervise rakendustele ja suurtest andmebaasidest paikneva meditsiiniinfo töötlemisele, siis „Meditsiinitehnika- ja füüsika“ puhul on tegemist inseneriõppega, mis keskendub riistvara ja signaalide ning nende registreerimise-töötluse suunalisele õppele.

Sisseastujatel on võimalus võtta aineid ka mõlemast kavast ning luua enda jaoks sobilik õppemudel. Mõlemad õppekavad on tihedalt seotud IKT-ga, kuid esimene keskendub seadmetele, nende omavahelisele ühilduvusele ning mõõdetud signaalide töötlemisele, teise puhul tegeletakse rohkem digitehnoloogiate rakendusse viimisega, nagu näiteks e-tervise lahendused suurandmetel, telemeditsiin, nutikad skriiningud, otsusetoed ja tervisekäitumist mõjutavad tehnoloogiad.

Vastuvõtt on avatud juuli alguseni.

Õppekavad:

www.taltech.ee/medtech (meditsiinitehnika ja -füüsika) e-mail: ih@taltech.ee

www.taltech.ee/hct (tervishoiutehnoloogia) email: healthcare@taltech.ee

Vaata viimase aja sündmuseid siit:

https://www.facebook.com/meditsiinitehnika/

https://www.facebook.com/TUTHealthCareTechnology/

Sisseastumine info:

Meditsiinitehnika ja -füüsika

Tervishoiutehnoloogia

Artikli autorid on Priit Kruus ja Maie Bachmann.

Märksõnad: , ,

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.