Helpific aitab kokku viia abivajaja ja abipakkuja, seda nutika lahenduse abil

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.
JCI Nordic Inspiration Conference 2015. Helpific juhid koos JCI presidentidega - Ismail Haznedar, Steven Wilson & Kaspar Ilves. Samuti erivajadustega inimeste organisatsioonide esindajad.

Sel nädalal on Geeniuse idufirmaks Helpific, mis soovib maailma paremaks kohaks muuta.

Mis on teie suur idee? 

Helpific on avatud veebikeskkond (marketplace), mis viib kokku abivajaja ja abipakkuja. Meie idee sai alguse reaalsest vajadusest, millega erivajadusega või kogukonnas abi vajavad tuhanded inimesed igapäevaselt silmitsi seisavad. Oleme üks neist isiku- ja äriteenuste idu-ettevõtetest, kes rajavad teed hoolivama ühiskonna arendamisel ja rakendab innovatsiooni, jagamismajanduse ning infotehnoloogia võimalusi tuleviku sotsiaalhoolekandesüsteemi kujundamisel.

Helpific on esimene impact-ettevõte, kes innustab kogukondi osalema jagamismajanduses sotsiaalsete teenuste kättesaadavuse suurendamiseks. Andsime ideele vormi Garage48 Enable tootearendusmaratonil, mis oli kantud eesmärgist muuta erivajadusega inimeste elu kergemaks ning võimaldada neile paremat toimetulekut iseseisva elu elamisel. Eestis on väga tugev idufirmade ökosüsteem, samasugust on meil vaja ka sotsiaalse innovatsiooni edendamiseks. Seega on tegemist keskkonnaga, mis mobiliseerib lähtudes jagamismajanduse mudelist kogukondlikke ressursse ning on muuhulgas võimalik tööriist kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele.

Idee kontseptsioon tugineb kogemusele, kus tervikliku heaolureformiga liigutakse traditsiooniliselt sotsiaalteenuste osutamise mudelilt rohkem aktiivsete kodanike kaasamisele abi osutamisel. Me ei ole tavapärane mittetulunduslik (kolmanda) sektori organisatsioon ega heategevusorganistatsioon, Helpific puhul on tegemist hübriidse idufirmaga, millel on väga tugev sotsiaalne mõju ning seda globaalselt. Meie pakutav ei asenda traditsioonilist sotsiaaltööd ega sotsiaalhoolekannet, kuid mitmed pikaaegse rehabilitatsiooni elemendid ja tugiteenused ei vaja reaalsuses kõrgetasemelist väljaõpet ja spetsiifilisi oskuseid. Psühhoteraapia, füsioteraapa või juhtumilahendamine vajavad kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu, samas igapäevaeluga toimetulekuks saavad abi osutada ka mitteprofessionaalid. Poes käimine, transport, majapidamistööd, saatmine üritustel ja vabaajategevustel on sellised olukorrad. Kogukonna abi vähendab lisaks professionaalsete sotsiaal- ja tervishoiutöötajate koormust.

Mida me teeme, on see, et me suurendame sotsiaalset kapitali, viies kokku haavatavama sihtgrupi, ühendades nad oma kohalike kogukondade liikmetega – niimoodi loome tugevama integreeritud ühiskonna. Helpific on vahelüli, mis viib abivajaja ja abistaja kokku kiirelt, mugavalt ja turvaliselt. Oleme nagu erivajadusega inimeste Taxify või Uber.

Keda näete oma konkurentidena?

Globaalse turuanalüüsi käigus ei ole me tuvastanud sama eesmärgiga platvorme. Erivajadusega inimesed saavad abi kas kohalike omavalitsuste kaudu ametliku sotsiaalhoolekandesüsteemi raames või mittetulundusühingute ja heategevusorganisatsioonide kaudu ning need, kes on nn haardeulatusest väljas, on sotsiaalhoolekandesüsteemi poolt “hüljatud” ning peavad tuginema üksnes oma perekonnaliikmete või tuttavate abile. Kui võtta arvestuse aluseks, et vähemalt 1/3 erivajadusega inimestest vajavad “iseseisva elu” teenuseid (isiklik abistaja, transport) umbes kaks tundi päevas, teeb see inimese kohta juba üksnes Eestis aastas 728 tundi ning kokku umbes 35,5 miljonit tundi teenuse vajadust.

Kinnitamist ei vaja enam asjaolu, et kohalikud omavalitsused on tõeliselt hädas ning riigid vajavad uusi ideid ja faktilisi lahendusi olukorra leevendamiseks, sh ei tohi unustada, et rahvastik vananeb, paljudel abivajajatel puudub perekonna tugi või toetav võrgustik. Veel üks oluline fakt – kohalikel omavalitsustel puudub inimressurss, kes teenuseid osutaks.

Kui me räägime erivajadusega inimeste hooldusega seotud platvormidest, siis on olemas algatused, mis koguvad tagasisidet hooldajate ja erinevate teenusepakkujate kohta, nt Patient Opinion. Samuti on olemas platvormid, mis võimaldavad osalemist vabatahtlikus tegevuses üldiselt, nt Velping, Mi Utcánk (“Our street”), We Helpen – nendel platvormidel on teatud ühiseid elemente Helpificuga, kuid ükski neist ei põhine meie kontseptsioonidel.

Helpific on silmapaistev just suunitlusega valitud sihtgrupile, kellele turg ei paku mitte mingisuguseid alternatiivseid lahendusi – meie peamine sihtgrupp on erivajadusega ja vaimse tervise häirega inimesed. Unikaalse kombinatsiooniga – kogukondade areng/edendamine, hoolimine ja kaasaegne jagamismajandus, IKT – rajame me teed tuleviku sotsiaalhoolekande loomisele ning kujundamisele. Lisaks on meil ärimudel – see tähendab, et me suudame toota kapitali ja oleme huvitatud investorite kaasamisest ning saame toota äritulu, samas aina uuesti ühiskonda taasinvesteerides, omades jätkusuutlikku pikaajalist mõju nii lähtudes kapitalist kui ühiskondlikust mõjust. Seni on meil arenduses olnud peamiselt peer to peer mudel, kuid oleme liikumas edasi ka kahe täiendava toote/teenuse väljaaredamise suunas – Helpific Professional ja Helpific Community Development.

Mis teid eriliseks teeb? 

Eespool mainitud hübriidne mudel on eriline idufirmade valdkonnas ja sotsiaalhoolekandesüsteemi perspektiivist vaadatuna on Helpific väga innovatiivne lahendus oma IKT ning jagamismajanduse orientatsiooniga. Samuti – sotsiaalhoolekanne on idufirmade maailmas seni olnud autsaider, selles pole nähtud võimalusi ja suurt potentsiaali. Eesti on maailmas liidrikohal infoühiskonna arendamisel ja teadvustamisel, nüüd peame me jõudma samale tasemele ka valdkondades, mis seni pole olnud atraktiivsed. Kõik valdkonnad kuuluvad varem või hiljem digitaliseerimisele. Ja kui me räägime investeerimisest ja suurest rahast, siis aina enam me liigume selle suunas, et tunnetame ühist sotsiaalset vastutust, kas me räägime siis keskkonna säästmisest ja innovaatilistest lahendustest selle juures või inimkonna heaolust. Üha enam investoreid huvitab lisaks võimalikule saadavale tulule ka mõju-aspekt laiemalt.

Kes on tegijad ja mis on nende taust? 

Helpific meeskonda kuuluvad jurist ja ettevõtja, Eesti Jagamismajanduse Liidu juhatuse liige Keiu Roosimägi (Helpific, CEO), sotsiaalpoliitika õppejõud (phD in Social Policy) Zsolt Bugarszki (International Operations Director), pikalt personalivaldkonnas tegutsenud Triin Üksvärav (Head of CR) ja IT-valdkonna spetsialist Anton Anikin (CTO). Meile on peer support ekspertidena toeks tiimiliikmed Jüri Lehtmets ja Tom Rüütel – noored erivajadusega mehed, kes on eeskujuks paljudele. Helpific on kaasanud oma tegevustesse edukalt interne ja entusiastlikke vabatahtlikke rahvusvaheliselt (US, UK, Soome, Saksamaa, Ukraina, Ungari), kellel on sügav huvi panustada targemate ja hoolivamate kogukondade tekkesse ning startup maailmas toimuva vastu.

Kes on investorid ja kui palju nad firmasse juba raha on pannud?

Meil on hetkel mõned väikeinvestorid, kes on aidanud meil alustada. Me oleme teadlikult teinud otsuse, et me ei kaasa veel riskikapitali, kui just väga hea pakkumine uksele ei koputa. Me ei taha olla üks neist idufirmadest, kelle eesmärk on ainult ja just väga kiire kasv ja siis kibekähku exit teha. Me ei müü hamburgereid, vaid kujundame tulevikku. See, mida me teeme, on muuhulgas meie sügav sisemine missioon ja me armastame väga, mida me teeme, sest tegevuse mõju on olnud tuntav algusest peale. Meil on oluline roll partneritena ka valitsustele. Väga tänulikud oleme ettevõttetele, kes on meisse investeerinud oma oskusteavet, head tahet – nad on näinud, et Helpificul on tohutu potentsiaal. Kui sa teed midagi suurt, siis ei jää ka suured investeeringud tulemata. Peagi oleme selleks valmis.

Millega te raha hakkate teenima?

Meie kontseptsioon peer to peer toote puhul on väga lihtne – me võtame komisjonitasu. Me teenime raha vahendustelt. Meie kasutajakogemuse analüüsid näitasid, et umbes 60% meie kasutajatest eelistavad abistamist vabatahtlikkuse alusel ja umbes 40% kasutajatest tasuvad teenuse eest.

Miks olete just teie see üks kümnest idufirmast, kes ei lähe pankrotti?

Helpific meeskond koosneb inimestest, kellel kõigil on väga kõrge oskusteave valdkonnas, milles me tegutseme, meil on väga hea kontaktivõrgustik kõigi kolme sektoriga. Meie meeskonnas on inimesed, kellel on sügav missioonitunne ja huvi selle vastu, mida teeme – see on nagu õhk, mida me hingame ja ilma hapnikuta meid polekski. Meeskond on see, kes ei lase minna pankrotti. Väga paljud idufirmad saavad tohutuid investeeringuid, põletavad raha ja panevad uksed kinni. Kui sa suudad ettevõtte ehitada üles nullist ja jätkata töötamist ka siis, kui materiaalne kapital on väga piiratud, oled sa väga loominguline, optimeeriv ja lahendusi otsiv.  Me andsime oma ideele vormi 2014. aasta lõpus. Meil on liiga suur vastutus – me ei saa pankrotti või loobumist lihtsalt endale lubada. Mitte mingil tingimusel.

Mida teil täna kõige rohkem vaja on? 

Hetkel kutsume kõiki üles panustama Helpificu tugikeskkonna arendamisse – oma hooandmise projektile “Ise elada ja ise vastutada!” saab anda Hooandja keskkonnas või liitudes Helpificu platvormiga aadressil helpific.com.

Me loodame kogukondlikku mõtteviisi väärtustavate inimeste suuremeelsusele ja hooandmisele. Sinu panuse abil saame Helpificu tugikeskkonda arendada, muutes selle lõppkasutajale turvalisemaks ning mugavaks. Tugikeskkonna ja kogukonna toel saavad erivajadusega inimesed elada iseseisvamat elu.

Mida te järgmise 12 kuu jooksul saavutate? 

Me tutvustame ja piloteerime Helpificu Horvaatis. Me arendame välja kaks uut toodet – Helpific Professional ja Helpific Community Development. Lisaks arendame välja klienditagasiside ja kommentaaride süsteemi, kasutajaandmete autentimise ja maksekeskkonna. Oleme alustamas äpi loomist, et abi tellimine oleks sama lihtne kui takso tellimine läbi nutitelefoni. Samuti on turud nagu US, UK, Ukraina ja Ungari juurutamise faasis ning Slovakkia, Horvaatia on planeeritud järgmisteks sisenemise turgudeks. Hetkel maadleme ka Soome ja Saksamaa turuga. Kuna erinevates riikides on poliitiline, sotsiaalne, seadusandlik taust ja kultuuriruum erinev, tähendab see palju tööd. Töö meile meeldib ja me teeme reaalseid muudatusi, mida saame mõõta.

“Nädala idufirma” on rubriik, kus me tutvustame igal nädalal mõnd põnevat Eesti idufirmat, kes tahab maailma muuta.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.