Välisluureamet on riigikaitse eesliin: tule arenda uue põlvkonna luuret Eesti turvatuimas IT-majas

Kaasaegne luure toetub suuresti IT-valdkonnale. Töö Välisluureametis toob suurte tehnoloogiaettevõtetega võrreldes kaasa teatud eripärad. (c) Foto: Tehisintellekt: Midjourney / Välisluureamet
Kaasaegne luure toetub suuresti IT-valdkonnale. Töö Välisluureametis toob suurte tehnoloogiaettevõtetega võrreldes kaasa teatud eripärad.Foto: Tehisintellekt: Midjourney / Välisluureamet

Nagu spioonipõnevikust tuntud agendi 007 saavutustele aitasid kaasa Q-osakonna loovad ideed, on ka päris luureasutused praegu ja tulevikus edukad eelkõige tänu innovaatiliste tehnoloogiate arendamisele ja kasutamisele.

Ka Eesti välisluureamet toetub märkimisväärselt IT-lahendustele, andmeanalüüsile ja -teadusele. Paljud ameti ülesanded, näiteks info kogumine riiki ohustavate olukordade kohta, riigisaladuste hoidmine ja elektroonilise teabe kaitse, on sügavalt põimunud eriilmeliste tehnoloogiliste lahendustega, mille väljatöötamine nõuab nutikust ja loomingulisust.

Välisluureametis töötamisest räägib asutuse vastava struktuuriüksuse juht.

Otsite IT-valdkonna töötajaid ja tegelikult on erinevate elektrooniliste teabevahendite ja andmebaasidega seonduv oluline osa asutuse tegevusest. Mille poolest teil töötamine eriline on? 

Tänapäeva luureasutused on suuresti IT-majad, kus kesksel ja olulisel kohal on IT-süsteemid info kogumiseks ja talletamiseks, suurte infomahtude töötlemiseks, kaitsmiseks ja analüüsimiseks. Nende süsteemide väljatöötamine, haldamine ja edasiarendamine moodustab suure osa meie maja tegevusest. Ühtlasi on töö nende süsteemidega väga loominguline, sest ühte kindlat platvormi, millele lahendused toetuvad, meil pole.

Kõrge turvatase, mida välisluureameti töö spetsiifika nõuab, toob IT-lahenduste loojatele eripalgelisi väljakutseid. Meil on mitu üksteisest sõltumatult töötavat infosüsteemi ja hulgaliselt tehnoloogiaid, mida peab õppima tundma ja käsitsema.

Tihti tuleb luua meile vajalikke, uudseid ja spetsiifilisi majasiseseid süsteeme ning siin on loomingulisus suureks eeliseks. Omaette väljakutse on seegi, et välisluureameti süsteemid ei ole ühendatud internetti just turbe tagamise eesmärgil.

Millise IT-valdkonna töötajaid täpsemalt te otsite? 

Välisluureamet on unikaalne töökeskkond kõigile tehnoloogiavaldkonnaga seotud spetsialistidele. Kuna oluline osa meie tööst toetub IT-lahendustele, otsime enda ridadesse väga erineva profiili ja kompetentsiga eksperte, eriti aga tarkvaraarendajaid, andmeteadlasi ja -insenere. 

Meie töö teevad keerukaks eriilmelised ja -tüübilised andmed, mida meie asutus töötleb. Andmeteadlased ja -insenerid, kes töötavad välisluureametis, saavad juhtida innovatsiooni ning andmetega eksperimenteerimist: välisluureameti iga andmelahendus on unikaalne, sest teist seesugust asutust riigis pole. Väga vähestes asutustes on eelnimetatud profiilidega inimestel sedavõrd vahetu ja otsene ligipääs nii kasutajatele kui ka andmetele.

Seega ootame enda juurde tehnoloogiaeksperte, kes soovivad ehitada koos meiega uue generatsiooni luuret.

Milline on teie IT-valdkonnas ametis oleva inimese töökorraldus ja millised on töötingimused?

Ühtepidi on välisluureametis töötamine tavapärane, teisest küljest aga muidugi ka unikaalne. Töövahendid on meil kõrgtasemel, töökeskkond kaasaegne, inimesed toetavad ja sõbralikud, töötatakse väikestes tiimides.

Suureks plussiks on asjaolu, et välisluureametis tööd koju kaasa võtta ei saa. Tööd tehakse kontoris ning puhkeaeg on mõeldud puhkamiseks. See tähendab muidugi ka seda, et kaugtööd pole paraku teha võimalik, samas on töö tegemise viisis paindlikkust.

Eriti IT-valdkonnas saab igaüks olemasolevate võimaluste piires teha oma tööülesandeid nii, nagu ise paremaks peab. Tiimides kehtib põhimõte: maksimaalne vabadus valida, mida ja kuidas sa teed, ja maksimaalne vastutus see lõpule viia ning eesmärk saavutada.

Et töötajad püsiksid tippvormis, on neile aastas ette nähtud vähemalt 35 põhipuhkusepäeva.

Töötajatel on enesearenguks koolituste ja erinevate arendusprojektide näol palju võimalusi. Kuna soosime nii majasisest arengut kui ka soovi korral ühest valdkonnast teise liikumist, toetame edasi- ja ümberõpet. Meie tehnoloogiavaldkonnas töötavatel inimestel on võimalik oma ala inimestega kogemusi vahetada nii maailma suurimatel tehnoloogiakonverentsidel kui väikestel sarnase valdkonna üritustel.

Sellises asutuses töötamine eeldab, et tegu on usaldusväärse inimesega. Millised on nii ametialased kui muud nõudmised, mida ametisse asumiseks vaja läheb?

Lisaks spetsiifilistele IT-valdkonna teadmistele tarkvaraarendusest, IT-süsteemide administreerimisest ja andmeteadusest ning teistele erialastele kompetentsidele peab kandidaat kindlasti olema Eesti Vabariigi kodanik ja olema valmis taotlema riigisaladuse luba. 

Ootame enda kolleegideks inimesi, kes soovivad aidata kaasa meie missioonile ja leida innovaatilisi ja tulevikku vaatavaid lahendusi. Meie kolleegid peavad jagama meie väärtusi, milleks on meeskondlikkus, pühendumus, tõhusus ja nutikus.

Tahtmatult tekib välisluurest rääkides seos spioonipõnevike ja muude sarnaste filmide-raamatutega. Kui aga päriselust rääkida, siis kas välisluureametis töötamine toob kaasa ka mingeid ohte?

Naljaga pooleks öeldes: kui silmi arvuti ees istudes piisavalt ei puhka, siis nende tervisele võib see töö tõesti natuke ohtlik olla. Aga kui tõsisemalt rääkida, siis mõningaid piiranguid välisluureametis töötamine tõesti kaasa toob. Üheks neist on see, et kodukontoris töötada pole võimalik, nagu juba öeldud sai.

On ka mõned riigid, kuhu me julgeolekukaalutlustel reisida ei tohi. Samuti ei saa meie inimesed asutusest väljaspool oma tööst ja töökohast kõike rääkida. Seda kõike selleks, et meie inimesi kaitsta. Samas ei erine see eraettevõttes ärisaladuste hoidmisest, ka nendest ei saa igaühele väljaspool tööd rääkida.

Kui tunned, et oled valmis töötama riigikaitse eesliinil, uuri lähemalt välisluureameti kodulehelt ja võta meiega ühendust. Silmast silma kohtudes saame kindlasti rohkem seda põnevat maailma tutvustada.

Loe Välisluureametis IT-valdkonnas töötava inimese muljeid:

Minu jaoks on oluline teha mõtestatud tööd selge eesmärgi nimel. Välisluureametis on võimalus tegeleda asjadega, mida mujal Eestis teha ei saa. Erialaselt on mul siin võimalik teha oma tööd täpselt nii suure vabaduse ja vastutusega, kui olen valmis ise vastu võtma. 

Ütleksin, et siin on start-up vibe. Töö on põnev ja tuleb kiirelt reageerida erinevatele väljakutsetele. See kõik toimub aga päevasel ajal ning majast lahkudes saan keskenduda oma elule. Vahel on tulnud tööle tulla ka töövälisel ajal, kuid sellisel juhul tean, et minu väljakutsumisel on päriselt oluline põhjus, mitte ei ole tegemist mõne ebaolulise pisidetaili parandamisega. 

Paljusid asju tehakse õhina- ja entusiasmipõhise lähenemisega. Välisluureameti töötajal peab olema lai silmaring – igat asja on võimalik lahendada mitmel viisil. Pole vahet, millise viisi valid, oluline on saavutada tulemus.

Arvan, et välisluureameti potentsiaalne töötaja on suure sisemise motivatsiooniga, kohusetundlik ja distsiplineeritud. Ta oskab hinnata, millised on tema võimete piirid, kuid on samas valmis õppima ja arenema ning ta ei karda väljakutseid.

Töö tegemine käib tiimis ja alati saab julgelt abi küsida. Eluterved ja teineteise tegemisi toetavad kolleegid on boonuseks, mis võimaldavad teha uusi ja ägedaid asju. Välisluureamet esindab IT-valdkonnas kindlasti avaliku sektori helgemat poolt.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.