Tuleviku linn

Vancouver püüab kliimaeesmärke saavutada uue veebilehe abiga

Foto: Pixabay

Aina suurenev ülemaailmne mure kliimasoojenemise pärast on sundinud Vancouveri linnavõimu tegutsema selle nimel, et vältida kliimamuutuste kõige hullemaid prognoositavaid mõjusid.

Et eesmärgid oleks kodanikele arusaadavamad ning neid oleks lihtsam saavutada, lansseeriti Vancouveris uus veebileht VanDashboard. Sealt saavad huvilised näha, kuidas linna põhivaldkonnad toimivad ja kui kaugel eesmärkidest ollakse.

Mõõdikud näitavad põhivaldkondade toimimist

Veebilehega integreeritud süsteemid mõõdavad linna jõudlust 65 peamise valdkonna kuues põhiteenuste osutamise kategoorias: taskukohasus ja eluase, kliimamuutused, majandus ja rahandus, omakapital ja sotsiaalküsimused ning kultuur.

Töölaual nähtavad mõõdikud annavad infot teenuste toimimise kohta, mida linnas pakutakse ning jälgida saab näiteks:

  • tulekahjuteadetele reageerimise aegasid;
  • hädaabiliinile saabunud kõnede hulka;
  • detailplaneeringute ja ehituslubade
    menetlemisprotsesse;
  • teeninduskeskuste ooteagasid;
  • elaniku kohta tarbitava vee hulka jmt.

Võimaluse korral on mõõdikutes ära määratud eesmärgid ja tulemuslikkust mõõdetakse vastavalt seatud eesmärkidele. Veebilehel toodud eesmärke ajakohastatakse vastavalt vajadusele, mõnda kord kvartalis, kuid on ka neid, mis vajavad uuendamist vaid kord aastas.

Kui osutub vajalikuks, saab kasutaja töölaualt välja võtta ka mõõdikute andmeid eelmiste perioodide kohta, neid vaadata ja sorteerida. Samuti saab VanDashist infot ja üksikasjalikku teavet linna strateegiliste eesmärkide kohta. Näiteks on olemas info linna digitaalse ja transpordi arengukava kohta ning see, kui kaugel eesmärkide saavutamisega ollakse.

Mõõdikuid lisatakse ning uuendatakse jooksvalt, vastavalt vajadusele ning avalikkuselt saadud tagasisidele. Linnakodanikel on nimelt võimalik saata VanDashboardi veebilehel oleva kontaktinupu kaudu linnavõimule veebilehel olevate valdkondade kohta küsimusi, avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid.

Mure kliimasoojenemise pärast paneb tegutsema

Rohkem kui 95% Vancouveri süsinikusaastest tuleb maagaasi põletamisest, mida tehakse, et kütta hooneid ja soojendada vett, samuti sõidukite tekitatavast saastest.

Vancouveri linnavalitsuse esindajad kinnitavad, et juba on kavandatud ja kavandatakse veelgi meetmeid keskendumaks konkreetsetele ning kaudsetele viisidele, kuidas linn saab vähendada heite koguseid. „Hoonete soojustamisel saame hakata üle minema nullsüsinikuemissiooni võimalustele, nagu elektrilised soojuspumbad ja taastuvenergia. Linnas ringi liikumiseks saab populariseerida jalgsi liikumist, ühistransporti ja elektrisõidukeid,” on linnavalitsuse esindaja öelnud.

Möödunud aastal võttis Vancouveri linnavalitsus vastu otsuse suurendada oma jõupingutusi kliimamuutustega võitlemisel ja viia kohalikud eesmärgid vastavusse rahvusvaheliste soovitustega. Linnavolikogu kiitis heaks kliimasoojenemisele reageerimise kava, millega kinntiati tegevused meetmete kasutuselevõtu kiirendamiseks.

Veebilehelt VanDashboard saadud tagasisidet kasutatakse uue tegevuskava väljatöötamisel, mis esitatakse nõukogule 2020. aasta oktoobris.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.