Vabariigi Valimiskomisjon näeb nutiseadmega hääletamisel takistusi: kiiret m-hääletamise kasutuselevõttu ei peeta võimalikuks

Selline näeb välja m-valimiste äpi esialgne disain. Töö käigus võib see muutuda.Foto: Pexels (cottonbro), Kuvatõmmis RIA, montaaž Geenius Meedia

Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul vajavad valimisseaduste kitsaskohad kiiret parandamist, kiiret m-hääletamise kasutuselevõttu ei pea valimiskomisjon veel võimalikuks. Justiitsministeeriumi välja pakutud valimisseaduste muudatused ei anna selgust, kuidas tagada m-hääletamise puhul kontroll valijarakenduse autentsuse üle rakenduste poodides. Samuti võib täitevvõimule elektroonilise hääletamise tehniliste nõuete üle otsustuse andmine mõjutada e-hääletamise usaldusväärsust.

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Oliver Kask märkis, et komisjon mõistab soovi käia ka valimiste vaates ajaga kaasas ja pidada sammu tehnoloogiliste arendustega, kuid eelnõuga kavandatud nutiseadmega hääletamist võimaldavad muudatused vajavad riskide tõttu pikemat ühiskondlikku arutelu ja avatud poliitilist debatti. „Nutiseadmega hääletamise kasutuselevõtt eeldab mitmete riskide aktsepteerimist või maandamist viisil, mida praegused välja pakutud lahendused piisavalt ei tee. Need riskid võivad aga kahjustada valimiste salajasust, läbipaistvust ja usaldusväärsust,“ märkis Kask.

Peamiste riskidena tõi Kask välja piiratud võimaluse kontrollida valijarakenduse autentsust ja valimistel antud häält. „Sisuliselt ei oleks valijarakenduse üle kontrolli, sest see oleks n-ö kolmanda osapoole keskkonnas. Lisaks, kui praegu saab valija elektroonilise hääle vastuvõtmist kontrollida nutiseadme kontrollrakendusega, siis edaspidi peaks oma hääle kontrollimiseks omama mitut kaameraga nutiseadet. See aga vähendaks kontrollimiste arvu ja kindlust, et valijarakendus ei ole ründeobjektiks. Valijad võivad hakata oma häält kontrollima teise isiku nutiseadmest, mis aga omakorda kahjustab valimiste salajasust,“ selgitas ta.

Kask lisas, et arvestada tuleb ka sellega, et rakenduste poodidesse on võimalik üles laadida ka alternatiivseid või pahatahtlikke valijarakendusi, mis eeldab rakenduste kiiret eemaldamist rakenduste poe haldajalt või valija oskust eristada õiget valijarakendust valest.

Peab olema andmekaitsega kooskõlas

Samuti on valimiskomisjoni arvamuses Justiitsministeeriumile välja toodud, et rakenduste kasutusele võtmisega tuleb igakülgselt hinnata ka selle kooskõla Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärusega. Rakenduste poe haldajal on võimalik saada teada, milline kasutaja on valijarakenduse oma nutiseadmesse alla laadinud. Mitteametlike rakenduste olemasolu ja nende kasutamine on täiendav turvarisk valijale ja tema andmetele.

Samuti ei poolda Vabariigi Valimiskomisjon tehniliste küsimuste otsustamisel anda otsustusõigust Vabariigi Valitsusele, sest valitsuse vahetus võib tuua kaasa muudatusi elektroonilise hääletamise korraldamisel sõltuvalt valitsuserakondade suhtumisest elektroonilisse hääletamisse, mis omakorda kahjustaks märkimisväärselt usaldust valimistesse.

Ka ei lahenda see Riigikohtu esiletoodud probleemi, et liiga suur hulk valimiste korraldamise nõudeid on kehtestatud seadusest alamalseisvate aktidega. „Nende viimine Vabariigi Valimiskomisjoni juurest Vabariigi Valitsuse juurde otsustamiseks seda ei muuda. Valimiskomisjon on samamoodi Riigikogust madalama tasandi otsustuskogu nagu ka valitsus. Erinevus valitsuse ja valimiskomisjoni puhul on eelkõige see, et valimiskomisjon on kokku pandud poliitiliselt sõltumatul viisil,“ tõi Kask välja. „Muudatus ei teeks valimiste korraldamist kuidagi kiiremaks ega tagaks valimiste suuremat ausust ja sõltumatust. Vähemalt pool elektroonilise hääletamise nõuetest, mis valimiskomisjon kehtestanud on, võivad paikneda täiesti vabalt seaduse tasandil, ilma et see jääks tehnoloogia arengule või muutumisele kuidagi jalgu või ette. Tehnoloogiliste nõuete üle otsustamine, mis vajavad pidevat ülevaatamist, peaks jääma seadusest madalamale tasemele, kas siis riigi valimisteenistusele või Vabariigi Valimiskomisjonile,“ lisas ta.

Kask usub, et kui riskid saaks maandatud ja m-hääletamise osas saavutatakse laiapõhjaline konsensus ühiskondlike ja poliitiliste debattide tulemusena, on m-hääletamine sellisel juhul kindlasti kasutuselevõetav.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Igal argipäeval

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate tehnoloogia-, auto-, raha- ja meelelahutusportaali olulisematest lugudest.