Uudis

IT-ettevõtjad: ministeerium soovib TTJA-le anda õigusi sideoperaatorite klientide tuvastamiseks

Eelnõu annab TTJA-le õiguse sideoperaatoritelt küsida andmeid, millega saaks amet kliente tuvastada.Foto: Pixabay

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) soovib tarbijakaitse- ja elektroonilise side seadused ning väärteomenetluse seadustiku viia kooskõlla Euroopa Liidu CPC määrusega.

Muudatustega ei ole aga päri infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit (ITL), mille hinnangul antakse sellega tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) põhjendamatult suured volitused.

Näiteks annab praegusel kujul olev eelnõu TTJA-le õiguse sideoperaatoritelt küsida andmeid, millega saaks amet kliente tuvastada.

Kuigi üldiselt ei taha ITL ametile volitusi juurde anda, siis on nad seisukohal, et ärahoidmaks analoogset juhtumit, mis leidis tänavu suvel aset Kanal 2 saatega “Mängi ja võida” peaks TTJA-le andma ühe volituse juurde.

ITL ja ministeerium ei ole aga üksteise seisukohtadega päri.

TTJA saaks põhjendamatult suured volitused

ITL saatis 28. mail MKMile kirja, milles edastas omapoolsed kommentaarid ja ettepanekud seaduste muutmise eelnõu kohta. Kirjas on väljatoodud mitu olulist punkti, mille osas ei ole ITL ministeeriumi nägemusega päri.

Ministeerium arvestas vaid mõne üksiku ITLi seisukohaga ehk suures mahus jättis eelnõu teksti selliseks nagu ta oli enne liidu seisukoha kättesaamist.

Ühe ohuna näeb ITL seda, et praegusel kujul oleva eelnõuga saaks TTJA põhjendamatult suured volitused kauplejalt ja kolmandatelt isikutelt dokumentide ning muude andmete saamiseks. TTJA-le liialt suurte volituste andmine tuleneb ITLi nägemusel sellest, et ministeerium on CPC määrust valesti tõlgendanud.

ITL leiab, et tarbijakaitseseaduses ei tohi ette näha uusi ja ebaproportsionaalselt suuri volitusi TTJA-le, vaid säilitada tuleb kehtivates õigusaktides, eelkõige korrakaitseseaduses, juba olemas olevad meetmed.

TTJA saaks operaatorilt ära võtta kõvakettaid

ITL seisab kirjas ka oma liikmete eest tuues välja, et seadusesse lisatava punktiga saaks TTJA võtta hoiule dokumente ja andmeid ka elutähtsate teenuste nagu näiteks pankade ja sideoperaatorite käest. See aga seaks nende sõnul ohtu elutähtsate teenuste osutamise, milleks üks on sideteenus.

ITL leiab veel sedagi, et kui TTJA peaks mõnelt sideoperaatorilt võtma hoiule kõvaketta või muu andmekandja, siis võib see tuua kaasa võrgu- ja infosüsteemi küberintsidendi.

Lisaks tarbijakaitseseaduse muudatusele nähakse CPC määrusega rakendamisel ette ka elektroonilise side seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmist, mille sisseviimisel soovib MKM TTJA-le anda õiguse sideettevõtjatelt klientide tuvastamiseks vajalikke andmeid ning kohtu loal teha ka üksikpäringuid sideettevõtjate klientide sideandmete kohta.

Kuigi MKM oli päri ITLi seisukohaga, mille kohaselt ei tohiks TTJA-le eelnimetatud õigusi andma, ei teinud ministeerium eelnõusse muudatusi vaid tegi ITLi seisukohale vastavalt muudatusi seletuskirja.

Ühte volitust soovib ITL TTJA-le siiski juurde saada

Kui peamiselt palub ITL ministeeriumilt, et TTJA-le ei antaks volitusi ega õigusi juurde, siis ühes punktis soovivad nad just vastupidist. Lihtsustatult öelduna soovib ITL ära hoida analoogset juhtumit, mis leidis tänavu suvel aset seoses Kanal2 saatega “Mängi ja võida”.

ITL tahab ära hoida järjekordset juhtumit, kus pahatahtliku SMS mänguga kaotaksid tarbijad raha ning raha tagasisaamiseks peaksid pöörduma sideoperaatori poole.

ITL leiab, et sellises olukorras oleks tarbijate õiguste kaitsmise nimel paslik anda TTJA-le volitus piirata konkreetsele telefoninumbrile helistamist või SMS-ide saatmist.

Ministeerium leiab aga, et selliste õigusvastaste kauplemisvõtete korral peaksid telefonile helistamise või SMSi saatmist piirama sideoperaatorid.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Ära jää ilma päeva põnevamatest lugudest

Telli Geeniuse uudiskiri

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate olulisematest Geeniuse teemadest.